Mga app na may tampok na 'Kubernetes Monitoring'

  1. Pagsubaybay sa kalusugan sa buong imprastraktura at pag-troubleshoot ng performance sa isang lugar. Mag-collaborate sa parehong lugar kung saan may kaugnayang data mula sa iyong mga system at application, binabawasan ang mean time to acknowledge (MTTA), at mean time to resolution. (MTTR).
    Pangkalahatang-ideya ng dashboard ng ahente
    magpakita ng higit pa
  2. Ang Checkmk ay isang tool sa pagsubaybay ng mga server, application, network, cloud, container, storage, database, IoT at higit pa. Available ang Checkmk bilang Raw Edition, na 100% purong open source, at bilang Enterprise Edition na may maraming karagdagang feature.
    Checkmk Dashboard
    magpakita ng higit pa