Mga app na may tampok na 'NGINX Monitoring'

  1. Ang Checkmk ay isang tool sa pagsubaybay ng mga server, application, network, cloud, container, storage, database, IoT at higit pa. Available ang Checkmk bilang Raw Edition, na 100% purong open source, at bilang Enterprise Edition na may maraming karagdagang feature.
    Checkmk Dashboard
    magpakita ng higit pa
  2. Ang WordOps ay isang mahalagang toolset na nagpapadali sa WordPress site at pangangasiwa ng server.
    WordOps dashboard
    magpakita ng higit pa