Tagaplano ng Kwento ng Tauhan

    Tagaplano ng Kwento ng Tauhan

    Novel pagpaplano app na may pagtuon sa mga character at paglikha ng setting.

    • Freemium • Pagmamay-ari
    • Android

    Mga kamakailang aktibidad ng user sa Character Story Planner