Story Planner para sa mga Manunulat

  Story Planner para sa mga Manunulat

  Pagsusulat ng software ng planner na tumutulong sa mga manunulat na bumuo at magbalangkas ng kanilang mga kuwento mula sa simula, na nagpapalakas sa daloy ng trabaho sa pagsulat.

  • Mac
  • iPhone
  • iPad

  Mga kamakailang aktibidad ng user sa Story Planner para sa Mga Manunulat